Tuesday, 03 June 2014 09:53

Promocija Chevening stipendija u Crnoj Gori

Jedna od centralnih aktivnosti Mreže Alumnista Ujedinjenog Kraljevstva u Crnoj Gori (MAUK) je promocija Chevening stipendije koju dodjeljuje Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, te su članovi MAUK-a, tokom marta i aprila 2014. godine, organizovali promociju Chevening stipendija na sjeveru Crne Gore: Bijelo Polje, Berane i Kolašin, na jugu Crne Gore: Bar, Budva i Tivat, kao i u Podgorici i Nikšiću. U okviru ovih promocija, predstavljene su glavne mogućnosti koje Chevening stipendija pruža, kao i uslovi i način prijavljivljanja. Ciljna grupa ove posjete bili su studenti, mladi ljudi, kao i svi zainteresovani građani u navedenim opštinama.

 Prezentacija Chevening stipendija u Bijelom Polju održana je 21. februara 2014. u CIPS – Zavod za zapošljavanje, a istog dana je održana prezentacija i u zgradi Opštine Berane. U Centru za kulturu u Kolašinu prezentacija je za sve zainteresovane održana 22. februara. 2014. godine.

MAUK je održao prezentaciju o Chevening stipendijama i studentima sva tri crnogorska univerziteta u Podgorici, na Univerzitetu „Mediteran” 20. marta 2014. godine. Prezentacija mladima u Nikšiću održana je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 27. marta 2014. godine.

Promocija Chevening stipendija na jugu održana je 25. i 26. aprila 2014. godine. Prvog dana mladi ljudi i studenti u Baru imali su priliku da saznaju više o Chevening stipendijama na Fakultetu za turizam (MTS) u Baru, Univerzitet „Mediteran”. Istog dana, prezentacija je održana i za građane Budve na Akademiji znanja. Prezentacija Chevening stipendija u Tivtu održana je 26. aprila na Fakultetu za mediteranske poslovne studije.

Prilikom posjete Tivtu, članovi MAUK-a posjetili su i školu Arcadia Academy – prva britanska internacionalna škola u Crnoj Gori, jedina u zemlji prihvaćena od strane Savjeta britanskih internacionalnih škola (COBIS - Council of British International Schools) i prva akreditovana Kembridž osnovna škola u Crnoj Gori (Cambridge Primary School).

Tokom ovih promocija članovi MAUK-a pružili su mladima i građanima u Crnoj Gori neophodne informacije o mogućnostima Chevening stipendije, uslovima i načinu prijavljivanja, uz predstavljanje ličnih iskustava i pružanje korisnih savjeta koje se odnose kako na proces prijavljivanja za stipendiju, tako i na period studiranja nakon dodijeljene stipendije.